ING. MARTINA VÁVROVÁ

nábytková a interiérová designérka 

Již od roku 2017 se aktivně zabývám návrhy včetně realizací veřejných a soukromých interiérů včetně autorských návrhů nábytku. 

Studovala jsem na třech českých (uměleckých) vysokých školách. A to od roku 2012 Environmentální design v ateliéru Bořka Šípka na Fakultě umění a architektury v Liberci. Paralelně jsem pak od roku 2014 navštěvovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze společně s kurzy dějin umění a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.  Po získání akademického titulu bakalář umění jsem odjela studovat Navazující magisterský studijní obor Design nábytku na Mendelovu univerzitu v Brně, kde jsem obhájila diplomovou práci, zaobírající se inspirací cirkusu v umění a designu. 

Momentálně pracuji jako solitér, zajišťující projekty a služby v oblasti umění a designu, zejména se specializuji na návrhy a realizaci interiérů včetně návrhu nábytku pod značkou „cirkumo“. 

cirkumo: DESIGN NÁBYTKU A INTERIÉRU

cirkumo je barevný kulatý prostor

Značka cirkumo vznikla jako přímá reakce na mou, zcela subjektivní oblibu kruhu v umění, designu a vůbec všude kolem.

Kruh, anglicky „circle“, pro mě symbolicky reflektuje ideál nebo snad dokonalost, o kterou podvědomě usiluji se svými klienty ve společných návrzích a realizacích. Nemusí to být vždy faktický kruh, který definuje interiér či artefakt, ale je to vědomý pocit,  že věci kolem nás fungují a stanou se úplnými, celistvými (a kruh se pomyslně uzavře). Tam kde [cirk] začíná, tam také končí, ale mezi tímto mezidobím si definuje vlastní prostor. Vznikající prostor se stává dějištěm společných idejí, které se s postupem času stávají skutečností. 

 

potřebujete / chcete:

Řešíte otázku změny interiéru, chcete nový nábytek, potřebujete pomoct s řízením rekonstrukce anebo se jen ztrácíte ve vzorníku barev?