proces tvorby a jeho cena

Navrhování nábytku a interiéru je obvykle krásná práce, která však začíná každým novým projektem od začátku. Cena jednotlivých projektů se odvíjí od mnoha proměnných, které se rozkrývají v průběhu celého procesu – od prvního setkání až po ukončení realizaci. Neexistuje tedy univerzální klíč pro tvorbu cenotvorby, který se dá aplikovat plošně.

Obecně se cena odvíjí od výměry řešené plochy, množství a poměru typizovaných a atypických prvků, stavebně-technického stavu prostoru, použitých materiálů a samozřejmě na přáních a možnostech klienta, včetně jeho schopnosti vyjádřit svůj názor, rozhodnout se a nadchnout se! 

Rozdělení mnou poskytovaných služeb včetně orientačních tax. Služby lze sjednávat postupně  a individuálně je upravovat a kombinovat:

I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1. úvodní schůzka

První nezávazné setkání se obvykle odehrává v místě plánované nebo probíhající změny. Preferuji osobní setkání s investorem, díky němuž se navzájem poznáme a také lépe pochopíme a rozebereme možnosti daného prostoru. 

 • náslech a analýza klientových přání a požadavků
 • vizuální průzkum prostoru, detekce kritických bodů
 • zaměření místnosti / kontrola stavebních podkladů
 • předběžná dohoda o způsobu a rozsahu spolupráce
 • rámcové určení ceny za návrh interiéru

II. VÝTVARNĚ – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH 

2. tvorba koncepce a vizualizace

 • Když jste přesvědčeni o tom, že jsem vhodný tvůrce Vašeho nového domova, kanceláře nebo například baru, nastává prostor pro mou autorskou tvorbu: 
 • vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické vyjádření materiálů a barev 
 • vypracování výtvarně – technického návrhu formou 3D modelovacího programu, úprava plochy a prostoru, aplikace typizovaného nábytku, tvorba atypického nábytku, doplnění svítidel a možných doplňků  
 • vyhotovení dvou rendrovaných variant = dvou sérií fotorealistických vizualizací, pro dokonalou představu klienta o prostoru, možných barvách, materiálech a tvarosloví: ukázka
 • export půdorysů a nárysů se základními kótami místnosti a nábytku, včetně popisu prvků
 • osobní prezentace v tištěné nebo elektronické podobě
 • diskuse nad dílem a jeho dalším směřování

3. korekce  

 • úprava vizualizací dle kritérií investora či nově nabytých poznatků 
 • elektronická nebo telefonická komunikace 

III. PROJEKT INTERIÉRU

4. zpracování projektové dokumentace  

 • zajištění podkladů od výrobců typových prvků a jejich zanesení do projektu
 • označení typových a atypických prvků včetně svítidel 
 • zanesení požadavků odborných profesí 
 • upřesnění rozměrů prvků a řešených ploch včetně vyjádření barev a materiálů 
 • materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a ploch

IV. REALIZAČNÍ ČÁST

5. rozpočet, harmonogram, nákup, dozor a šampus 

Spolu až do konce! Nabízím služby vedení a kontroly Vaší realizace, pomocnou ruku při komunikaci s dodavateli, řešení možných problémů i pomoc při rozhodování o vybavení.

 • sestavení celkového rozpočtu nákladů na nový interiér včetně cenotvorby od dodavatelů (zedníci, malíři, elektrikáři, truhláři aj.)
 • výběr ověřených dodavatelů a sjednání podmínek spolupráce
 • sestavení harmonogramu prací včetně komunikace se zhotoviteli 
 • asistovaný a konzultovaný výběr vybavovacích prvků (nábytek, osvětlení, doplňky,…) 
 • autorský dozor až do předání realizace

další  služby

Spolu s kompletními návrhy interiéru a nábytku se zabývám také dílčími činnostmi: konzultacemi a poradenstvím na Vašich vlastních projektech.

Krátká, dvou až tří hodinová setkání Vám mohou pomoci otevřít oči v oblasti Vašeho bydlení a úpravy interiéru. 

jednorázovka

jednorázová konzultace pro Vaše lepší bydlení

Ztrácíte se ve vzorníku barev, potřebujete poradit s velikostí kuchyně nebo se jen chcete ujistit o správnosti plánované rekonstrukce?

Jedno společné setkání může vyřešit Vaše dlouhodobé problémy s bydlením či plánovanou rekonstrukcí. Pomocí odpovědí na Vaše otázky a zamyšlení se nad mými všetečnými otázkami nad způsobem užívání obydlí a způsobu života, dochází k pochopení skutečných potřeb a možností v oblasti zařízení a úpravy interiéru. 

3 000,-
(doba trvání max. 2  hodiny)

 

typologie

jednorázové poradenství v oblasti úpravy půdorysů

Nabízím pomoc při hledání tvarů, velikostí a funkčností Vašich nových domů a bytů, které se z papírových půdorysů mají stát místem šťastného života!

úprava pudorysu
 • konzultace nad půdorysy Vašeho domu / bytu před zahájením výstavby/ rekonstrukce 
 • diskuse nad velikostí, typem, funkcí a rozmístěním místností v prostoru
 • zamyšlení nad umístěním zařizovacích předmětů (nábytek, osvětlení, doplňky)
 • základní materiálové řešení povrchů (dlažba, podlaha, výmalba, materiály nábytku)
 • možnost tvorby 2D půdorysů dle adekvátních rozměrů
 
5 000,-

potřebujete / chcete:

Řešíte otázku změny interiéru, chcete nový nábytek, potřebujete pomoct s řízením rekonstrukce anebo se jen ztrácíte ve vzorníku barev?